לימוד ליום חמישי

‎⁨בשרו_מיום_ליום_-_יום_חמישי⁩.pdf


ידועים דברי רבנו הקדוש רבנו שמשון מאוסטרופלי הי"ד שמאמר זה מסוגל מאוד בזמן צרה או מגיפה. ובעזרת השם מאמר קדוש זה ירושה יהיה לדורות הבאים, בכל עת צרה לאומרו בקהילתנו הקדושה בסיום תפילת שחרית. 

ובזכות מ"ב מסעות נזכה לתקן את אשר מוטל עלינו לתיקון בגלגול זה, ולהעלות הניצוצות הטמונים והראוים לשורש נשמתנו.