ישועת הדור

כתקנת כבוד האדמו"ר שליט"א לקרוא כל שבת את ספר דברים ורבים נושעו ישועות מעל הטבע כל המעוניין לקבל את ספר דברים שיצור קשר